Avrupa Dedektiflik Sözleşme Avrupa Dedektiflik Sözleşme
 
 
  HİZMETLERİMİZ
 
 
 
  Sözleşme
 

 


Bu sözleşmede Adı Soyadı ile tebligata elverişli adresi belirtilen taraflar arasında aşağıda yazılı şartlarda bir iş sözleşmesi yapılmıştır.
Hizmet alacak taraf Müşteri, hizmet verecek olan taraf  olarak adlandırılmıştır

MADDE 1: Yasal uyarı: ya müşteri tarafından verilen işin tüm bilgileri ve konu ile ilgili belgelerin verilmesi ve sözleşmesi imzalanması itibariyle iş başlamış olacaktır.

Bu anlaşmaya göre; 

a) Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunu'na aykırı ve T.C. Yasalarınca uygun olmayan hiç bir iş talep edilemez

 

Bu sözleşmede Adı Soyadı ile tebligata elverişli adresi belirtilen taraflar arasında aşağıda yazılı şartlarda bir iş sözleşmesi yapılmıştır.
Hizmet alacak taraf Müşteri, hizmet verecek olan taraf  olarak adlandırılmıştır

MADDE 1: Yasal uyarı: ya müşteri tarafından verilen işin tüm bilgileri ve konu ile ilgili belgelerin verilmesi ve sözleşmesi imzalanması itibariyle iş başlamış olacaktır.

Bu anlaşmaya göre; 

a) Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunu'na aykırı ve T.C. Yasalarınca uygun olmayan hiç bir iş talep edilemez

b) Müşteri cıdan talep ettiği işin karşılığında elde edilecek belge ve dökümanların T.C. yasalarınca delil olarak kabul edilmediğini bilir. Müşteri hiçbir belge talep edemez.

c) Özel yaşamı etkileyecek hiç bir iş talep edilemez.

d) Taraflar arasında yapılan anlaşma gizlilik gerektirdiğinden işin her aşamasında tarafların herhangi biri ikinci şahıslara veya basına bilgi vermesi durumunda iş sözleşmesi edileceğinden yasal yaptırımları peşinen kabul eder.

e) ve edilecek kişinin aile fertlerinden olması şarttır.

MADDE 2: İşin Adı ve Nitelikleri:

MADDE 3: Ücretlendirme:

MADDE 4: Tarafların herhangi biri dilediği zaman önceden yazılı veya beyan etmek sureti ile işi durdurabilir ve sözleşmeyi tek taraflı fes edebilir. Ancak sözleşme bedeli geri iade edilmez. 

MADDE 5: Taraflar bu sözleşmede belirtilen kurallarına aynen uyacaklarına beyan ederek; belirtilen kurallara uymaması durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf karşı tarafın uğradığı zararı peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6: Bu iş sözleşmesi aşağıda ad soyadları ve imzaları bulunan taraflarca okunmuş ve anlaşma mutakabatına varılarak 2 nüsha halinde imzalanmıştır.

İhtilaf vukuunda Kadıköy - İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme 6 madde olarak tarafların rızası ile müştereken tanzim ve imza olunmuştur.

Tarih:

TARAFLAR

Özel Avrupa Dedektiflik() Müşteri 

Bu sözleşme bir örnektir.

 
 
© Avrupa Dedektiflik 2009